Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
1281

I C 4/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Giżycku

Data orzeczenia: 2017-09-05

Data publikacji: 2017-11-14

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt: I C 4/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 5 września 2017 r. Sąd Rejonowy w Giżycku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Anna Kurzynowska - Drzażdżewska Protokolant: st. sekr. sądowy Donata Romanowska po rozpoznaniu w dniu 5 września 2017 r. w Giżycku na rozprawie sprawy z powództwa D. M. przeciwko Kołu (...) w G. o zapłatę 1 Zasądza od pozwanego Koła (...) w G. na rzecz powoda D. M. kwotę 2.147,05zł (dwa tysiące sto czterdzieści siedem złotych
Czytaj więcej»

I C 22/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Giżycku

Data orzeczenia: 2017-05-25

Data publikacji: 2017-08-18

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C 22/17 upr. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 25 maja 2017 r. Sąd Rejonowy w Giżycku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Janusz Supiński Protokolant: Katarzyna Kucharska po rozpoznaniu w dniu 25 maja 2017 r. w Giżycku na rozprawie sprawy z powództwa P. (...) z siedzibą we W. przeciwko A. W. (1) o zapłatę I Zasądza od pozwanej A. W. (1) na rzecz powoda P. (...) z siedzibą we W. kwotę 2.805,82 (dwa tysiące osiemset pięć 82/100) złotych z umowny
Czytaj więcej»

I C 130/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Giżycku

Data orzeczenia: 2015-03-18

Data publikacji: 2015-03-31

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: przesłanki ustalenia wysokości zadośćuczynienia
Sygn. akt: I C 130/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 18 marca 2015 r. Sąd Rejonowy w Giżycku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Alina Kowalewska Protokolant: st. sekr. sądowy Justyna Kurzynowska-Lubecka po rozpoznaniu w dniu 18 marca 2015 r. w Giżycku na rozprawie sprawy z powództwa J. D. (1) przeciwko Towarzystwu (...) S.A. w W. o zapłatę 1 Zasądza od pozwanego Towarzystwa (...) w W. na rzecz powódki J. D. (1) kwotę 7000 zł ( siedem tysięcy złotych )
Czytaj więcej»

I C 130/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Giżycku

Data orzeczenia: 2018-05-29

Data publikacji: 2018-06-21

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 130/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 maja 2018 r. Sąd Rejonowy w Giżycku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Janusz Supiński Protokolant: Katarzyna Kucharska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 17.05.2018 r. sprawy z powództwa Z. Ż. przeciwko W. S. o zapłatę I Zasądza od pozwanego W. S. na rzecz powoda Z. Ż. kwotę 30.000 (trzydzieści tysięcy) złotych z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 12.12.2016r. do dnia zapłaty. II W pozosta
Czytaj więcej»

I C 133/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Giżycku

Data orzeczenia: 2017-12-19

Data publikacji: 2018-01-26

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 133/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 19 grudnia 2017 r. Sąd Rejonowy w Giżycku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Janusz Supiński Protokolant: Katarzyna Kucharska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 05.12.2017 r. sprawy z powództwa M. M. (1) przeciwko (...) SA V. (...) w W. o zapłatę I Zasądza od pozwanego (...) SA V. (...) w W. na rzecz powoda M. M. (1) kwotę 9.480,43 (dziewięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt 43/100) złotych z ustawowymi
Czytaj więcej»

I C 135/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Giżycku

Data orzeczenia: 2017-04-06

Data publikacji: 2017-06-13

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt: I C 135/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 6 kwietnia 2017 r. Sąd Rejonowy w Giżycku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Anna Kurzynowska - Drzażdżewska Protokolant: st. sekr. sądowy Urszula Młynarczyk po rozpoznaniu w dniu 6 kwietnia 2017 r. w Giżycku na rozprawie sprawy z powództwa E. D. przeciwko Spółdzielni Mieszkaniowej (...) w G. o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego 1 Pozbawia wykonalności tytuł wykonawczy w postaci wyroku Sądu
Czytaj więcej»

I C 152/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Giżycku

Data orzeczenia: 2018-08-10

Data publikacji: 2018-09-20

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C 152/18 upr. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 10 sierpnia 2018 r. Sąd Rejonowy w Giżycku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Alina Kowalewska Protokolant: Katarzyna Kucharska po rozpoznaniu w dniu 08 sierpnia 2018 r. w Giżycku na rozprawie sprawy z powództwa D. K. przeciwko K. G. i P. G. o zapłatę 1 Zasądza od pozwanej P. G. na rzecz powoda D. K. kwotę 3.016,61 zł (trzy tysiące szesnaście złotych 61/100) z ustawowymi odsetkami za opóźnienie
Czytaj więcej»

I C 157/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Giżycku

Data orzeczenia: 2016-06-09

Data publikacji: 2016-08-22

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 157/1 6 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 09 czerwca 2016 r. Sąd Rejonowy w Giżycku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Janusz Supiński Protokolant: Katarzyna Kucharska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 02.06.2016 r. sprawy z powództwa D. K. przeciwko J. B. o ochronę naruszonego posiadania I Nakazuje pozwanej J. B. , aby w trybie ochrony posesoryjnej podłączyła instalację wodno-kanalizacyjną mieszkania powoda D. K. położonego w W. ul. (...)
Czytaj więcej»

I C 164/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Giżycku

Data orzeczenia: 2018-03-28

Data publikacji: 2018-04-26

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C 164/18 upr. Na rozprawie dnia 28 marca 2018 r. Za powoda nikt się nie stawił zawiadomiony prawidłowo. Pozwany nie stawił się pomimo należytego zawiadomienia go o terminie rozprawy, nie złożył żadnych wyjaśnień – ani też nie żądał przeprowadzenia rozprawy w jego obecności. Przewodniczący ogłosił wyrok zaoczny. Przewodniczący SSR Alina Kowalewska Protokolant starszy sekretarz sądowy Urszula Młynarczyk WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 marca 2018 r. Sąd Rejono
Czytaj więcej»

I C 185/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Giżycku

Data orzeczenia: 2019-03-29

Data publikacji: 2019-05-23

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C 185/19 upr. Na rozprawie dnia 29 marca 2019 r. Za powoda nikt się nie stawił- pełnomocnik zawiadomiony prawidłowo. Pozwany nie stawił się pomimo należytego zawiadomienia go o terminie rozprawy, nie złożył żadnych wyjaśnień – ani też nie żądał przeprowadzenia rozprawy w jego obecności. Przewodniczący ogłosił wyrok zaoczny. Przewodniczący SSR Bogusława Olszewska - Wojgienica Protokolant starszy sekretarz sądowy Urszula Młynarczyk WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dni
Czytaj więcej»