Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
416

I C 48/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Giżycku

Data orzeczenia: 2016-12-29

Data publikacji: 2017-02-24

trafność 100%

Sygn. akt: I C 48/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 grudnia 2016 r. Sąd Rejonowy w Giżycku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Janusz Supiński Protokolant: Katarzyna Kucharska po rozpoznaniu w dniu 15 grudnia 2016 r. w Giżycku na rozprawie sprawy z powództwa S. C. przeciwko Towarzystwu (...) w W. o zapłatę I Zasądza od pozwanego Towarzystwu (...) w W. na rzecz powoda S. C. kwotę 1.377,97 (jeden tysiąc trzysta siedemdziesiąt siedem 97/100) złotych z u
Czytaj więcej»

I C 54/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Giżycku

Data orzeczenia: 2015-04-23

Data publikacji: 2015-12-29

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt: I C 54/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 kwietnia 2015 r. Sąd Rejonowy w Giżycku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Anna Kurzynowska - Drzażdżewska Protokolant: Starszy sekretarz sądowy Urszula Szyszka po rozpoznaniu w dniu 09 kwietnia 2015 r. w Giżycku na rozprawie sprawy z powództwa T. L. przeciwko Towarzystwu (...) SA w W. o zapłatę 1 Zasądza od pozwanego Towarzystwa (...) SA w W. z siedzibą w W. na rzecz powoda T. L. kwotę 25.000 zł (
Czytaj więcej»

I C 73/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Giżycku

Data orzeczenia: 2014-12-12

Data publikacji: 2015-03-23

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt: I C 73/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 12 grudnia 2014 r. Sąd Rejonowy w Giżycku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Anna Kurzynowska - Drzażdżewska Protokolant: st. sekr. sądowy Urszula Szyszka po rozpoznaniu w dniu 9 grudnia 2014 r. w Giżycku na rozprawie sprawy z powództwa Wojskowej Agencji Mieszkaniowej Oddziału (...) w O. przeciwko Gminie Miejskiej G. o zapłatę 1 Zasądza od pozwanej Gminy Miejskiej G. na rzecz powoda Wojskowej Agencji
Czytaj więcej»

I C 88/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Giżycku

Data orzeczenia: 2017-03-07

Data publikacji: 2017-04-20

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt: I C 88/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 7 marca 2017 r. Sąd Rejonowy w Giżycku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Anna Kurzynowska - Drzażdżewska Protokolant: st. sekr. sądowy Urszula Szyszka po rozpoznaniu w dniu 7 marca 2017 r. w Giżycku na rozprawie sprawy z powództwa U. Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą w W. przeciwko S. K. , M. K. o zapłatę I Zasądza od pozwanych M. K. i S. K. solidarn
Czytaj więcej»

I C 194/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Giżycku

Data orzeczenia: 2016-08-25

Data publikacji: 2016-10-12

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt: I C 194/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 25 sierpnia 2016 r. Sąd Rejonowy w Giżycku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Anna Kurzynowska - Drzażdżewska Protokolant: star.sekr.sąd Urszula Szyszka po rozpoznaniu w dniu 18sierpnia 2016 r. w Giżycku na rozprawie sprawy z powództwa (...) Sp. z o.o w W. przeciwko T. Ł. o zapłatę 1. Oddala powództwo. 2. Zasadza od powoda (...) Sp. z o.o w W. na rzecz Kancelarii Radcy Prawnego P. C. pełniącego funkc
Czytaj więcej»

I C 204/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Giżycku

Data orzeczenia: 2014-10-02

Data publikacji: 2015-03-23

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt: I C 204/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 2 października 2014 r. Sąd Rejonowy w Giżycku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Anna Kurzynowska - Drzażdżewska Protokolant: sekr. sąd. Urszula Szyszka po rozpoznaniu w dniu 25 września 2014 r. w Giżycku na rozprawie sprawy z powództwa R. K. , M. K. przeciwko (...) S.A w Ł. o zapłatę 1.Zasądza od pozwanej (...) S.A w Ł. na rzecz powodów R. K. i M. K. solidarnie kwotę 1500 zł (tysiąc pięćset złotych)
Czytaj więcej»

I C 79/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Giżycku

Data orzeczenia: 2014-05-28

Data publikacji: 2015-03-17

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: Podstawą powództwa przeciwegzekucyjnego mogą być jedynie takie zarzuty, których powołanie było niemożliwe w postępowaniu, w którym doszło do wydania tytułu egzekucyjnego.
Sygn. akt: I C 79/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 maja 2014 r. Sąd Rejonowy w Giżycku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Alina Kowalewska Protokolant: st. sekr. sądowy Elwira Stopińska po rozpoznaniu w dniu 28 maja 2014 r. w Giżycku na rozprawie sprawy z powództwa P. P. przeciwko (...) Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego 1.Umarza postępowanie w zakresie pozbawienia wykonalności tyt
Czytaj więcej»

I C 130/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Giżycku

Data orzeczenia: 2015-03-18

Data publikacji: 2015-03-31

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: przesłanki ustalenia wysokości zadośćuczynienia
Sygn. akt: I C 130/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 18 marca 2015 r. Sąd Rejonowy w Giżycku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Alina Kowalewska Protokolant: st. sekr. sądowy Justyna Kurzynowska-Lubecka po rozpoznaniu w dniu 18 marca 2015 r. w Giżycku na rozprawie sprawy z powództwa J. D. (1) przeciwko Towarzystwu (...) S.A. w W. o zapłatę 1 Zasądza od pozwanego Towarzystwa (...) w W. na rzecz powódki J. D. (1) kwotę 7000 zł ( siedem tysięcy złotych )
Czytaj więcej»

I C 216/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Giżycku

Data orzeczenia: 2016-09-20

Data publikacji: 2016-11-16

trafność 100%

Sygn. akt: I C 216/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 20 września 2016 r. Sąd Rejonowy w Giżycku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Janusz Supiński Protokolant: Katarzyna Kucharska po rozpoznaniu w dniu 20 września 2016 r. w Giżycku na rozprawie sprawy z powództwa (...) Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą w W. przeciwko W. W. o zapłatę I. Zasądza od pozwanego W. W. na rzecz powoda (...) Niestandaryzowaneg
Czytaj więcej»

I C 157/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Giżycku

Data orzeczenia: 2016-06-09

Data publikacji: 2016-08-22

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 157/1 6 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 09 czerwca 2016 r. Sąd Rejonowy w Giżycku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Janusz Supiński Protokolant: Katarzyna Kucharska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 02.06.2016 r. sprawy z powództwa D. K. przeciwko J. B. o ochronę naruszonego posiadania I Nakazuje pozwanej J. B. , aby w trybie ochrony posesoryjnej podłączyła instalację wodno-kanalizacyjną mieszkania powoda D. K. położonego w W. ul. (...)
Czytaj więcej»