Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
1081

I C 32/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Giżycku

Data orzeczenia: 2018-05-30

Data publikacji: 2018-06-26

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C 32/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 maja 2018 r. Sąd Rejonowy w Giżycku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Anna Kurzynowska - Drzażdżewska Protokolant: starszy sekr. sąd. Elwira Stopińska po rozpoznaniu w dniu 17 maja 2018 r. w Giżycku na rozprawie sprawy z powództwa M. O. przeciwko (...) Sp. z o.o. z siedzibą w W. o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego I Oddala powództwo. II Zasądza od pozwanego (...) Sp. z o.o. z siedzibą w
Czytaj więcej»

I C 36/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Giżycku

Data orzeczenia: 2014-10-30

Data publikacji: 2015-05-15

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C 36/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 października 2014 r. Sąd Rejonowy I Wydział Cywilny w G. w składzie: Przewodniczący : SSR Janusz Supiński Protokolant: Katarzyna Kucharska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 21.10.2014 r. sprawy z powództwa E. T. (1) , małoletniej A. T. (1) reprezentowanej przez matkę E. T. (1) przeciwko (...) SA w W. , W. L. o zapłatę I Zasądza od pozwanych (...) SA w W. i W. L. in solidum na rzecz powoda małoletniej A. T. (1) działającej pr
Czytaj więcej»

I C 38/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Giżycku

Data orzeczenia: 2016-11-17

Data publikacji: 2017-01-17

trafność 100%

Sygn. akt I C 38/1 6 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 17 listopada 2016 r. Sąd Rejonowy w Giżycku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Janusz Supiński Protokolant: Katarzyna Kucharska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 08.11.2016 r. sprawy z powództwa A. K. (1) przeciwko M. C. (1) , K. C. (1) o zapłatę i sprawy z powództwa wzajemnego M. C. (1) , K. C. (1) przeciwko A. K. (1) o zapłatę I Zasądza od pozwanych M. C. (1) i K. C. (1) solidarnie na rzecz powoda
Czytaj więcej»

I C 204/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Giżycku

Data orzeczenia: 2014-10-02

Data publikacji: 2015-03-23

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt: I C 204/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 2 października 2014 r. Sąd Rejonowy w Giżycku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Anna Kurzynowska - Drzażdżewska Protokolant: sekr. sąd. Urszula Szyszka po rozpoznaniu w dniu 25 września 2014 r. w Giżycku na rozprawie sprawy z powództwa R. K. , M. K. przeciwko (...) S.A w Ł. o zapłatę 1.Zasądza od pozwanej (...) S.A w Ł. na rzecz powodów R. K. i M. K. solidarnie kwotę 1500 zł (tysiąc pięćset złotych)
Czytaj więcej»

I C 221/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Giżycku

Data orzeczenia: 2018-11-15

Data publikacji: 2019-01-21

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C 221/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 15 listopada 2018 r. Sąd Rejonowy w Giżycku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Anna Kurzynowska - Drzażdżewska Protokolant: starszy sekretarz sądowy Urszula Duszak po rozpoznaniu w dniu 15 listopada 2018 r. w Giżycku na rozprawie sprawy z powództwa M. N. (1) przeciwko M. N. (2) o zachowek 1.Zasądza od pozwanego M. N. (2) na rzecz powódki M. N. (1) kwotę 24031,44zł ( dwadzieścia cztery tysiące trzydzi
Czytaj więcej»

I C 216/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Giżycku

Data orzeczenia: 2016-09-20

Data publikacji: 2016-11-16

trafność 100%

Sygn. akt: I C 216/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 20 września 2016 r. Sąd Rejonowy w Giżycku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Janusz Supiński Protokolant: Katarzyna Kucharska po rozpoznaniu w dniu 20 września 2016 r. w Giżycku na rozprawie sprawy z powództwa (...) Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą w W. przeciwko W. W. o zapłatę I. Zasądza od pozwanego W. W. na rzecz powoda (...) Niestandaryzowaneg
Czytaj więcej»

I C 226/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Giżycku

Data orzeczenia: 2016-02-23

Data publikacji: 2016-09-15

trafność 100%

Sygn. akt: I C 226/15 upr. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 lutego 2016 r. Sąd Rejonowy w Giżycku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Janusz Supiński Protokolant: Katarzyna Kucharska po rozpoznaniu w dniu 23 lutego 2016 r. w Giżycku na rozprawie sprawy z powództwa Towarzystwa (...) S.A. w W. przeciwko H. W. o zapłatę Oddala powództwo. UZASADNIENIE Powód Towarzystwo (...) SA w W. (dalej: W. ) domagał się zasądzenia na jego rzecz od H. W. kwoty 170,69 zł
Czytaj więcej»

I C 239/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Giżycku

Data orzeczenia: 2016-12-29

Data publikacji: 2017-02-22

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Prawomocny wyrok eksmisyjny konkretyzuje obowiązek gminy w zakresie dostarczenia lokalu socjalnego w stosunku do osoby oznaczonej w orzeczeniu. Obowiązek w stosunku do konkretnej osoby powstaje w momencie uprawomocnienia się wyroku orzekającego eksmisję i nie jest uzależniony od wezwania do jego wykonania stosownie do treści art. 455 kc
Sygn. akt: I C 239/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 grudnia 2016 r. Sąd Rejonowy w Giżycku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Alina Kowalewska Protokolant: st. sekr. sądowy Donata Romanowska po rozpoznaniu w dniu 29 grudnia 2016 r. w Giżycku na rozprawie sprawy z powództwa (...) Oddziału (...) w O. przeciwko Gminie Miejskiej G. o zapłatę 1 Zasądza od pozwanej Gminy Miejskiej G. na rzecz powódki (...) Oddziału (...) w O. kwotę 40.069,90zł (czterdzie
Czytaj więcej»

I C 283/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Giżycku

Data orzeczenia: 2018-04-25

Data publikacji: 2018-05-24

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C 283/18 upr. Na rozprawie dnia 25 kwietnia 2018 Pełnomocnik powoda nie stawił zawiadomiony prawidłowo. Pozwana nie stawiła się pomimo należytego zawiadomienia jej o terminie rozprawy, nie złożyła żadnych wyjaśnień – ani też nie żądała przeprowadzenia rozprawy w jej obecności. Przewodniczący ogłosił wyrok zaoczny. Przewodniczący SSR Alina Kowalewska Protokolant starszy sekretarz sądowy Elwira Stopińska WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 25 kwietnia 2018 r. Sąd Re
Czytaj więcej»

I C 288/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Giżycku

Data orzeczenia: 2018-10-25

Data publikacji: 2018-12-03

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt: I C 288/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 25 października 2018 r. Sąd Rejonowy w Giżycku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Anna Kurzynowska - Drzażdżewska Protokolant: Paulina Warchoł po rozpoznaniu w dniu 11 października 2018 r. w Giżycku na rozprawie sprawy z powództwa K. T. (poprzednio K. ) przeciwko (...) S.A w W. o zapłatę 1 Zasądza od pozwanego (...) S.A w W. na rzecz powódki K. T. (poprzednio K. ) kwotę 12.000 zł (dwanaście tysięcy z
Czytaj więcej»