Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
832

IV P 19/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Giżycku

Data orzeczenia: 2015-06-30

Data publikacji: 2016-02-24

trafność 100%

Sygn. akt IV P 19/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 czerwca 2015r. Sąd Rejonowy w Giżycku IV Wydział Pracy w składzie następującym: Przewodniczący SSR Bożena Makowczenko Ławnicy U. D. B. D. Protokolant st. sekr. sąd. Justyna Kurzynowska- Lubecka po rozpoznaniu w dniu 18 czerwca 2015r. w Giżycku na rozprawie sprawy z powództwa A. C. (1) przeciwko Przedszkole Miejskie nr 4 w G. o ustalenie stosunku pracy na czas nieokreślony 1 Ustala, iż od dnia 1 września 2011r. łączy powódkę A
Czytaj więcej»

IV P 32/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Giżycku

Data orzeczenia: 2016-06-07

Data publikacji: 2017-08-01

trafność 100%

Sygn. akt IV P 32/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 7 czerwca 2016r. Sąd Rejonowy w Giżycku IV Wydział Pracy w składzie następującym: Przewodniczący SSR Bożena Makowczenko Protokolant st.sekr.sąd. Barbara Małecka po rozpoznaniu w dniu 31 maja 2016r. w Giżycku na rozprawie sprawy z powództwa: J. D. , H. K. , A. A. , E. C. (1) , B. C. , H. S. , D. Ż. , K. B. , D. B. , E. C. (2) , G. S. i D. S. przeciwko Szpitalowi (...) Spółka z o.o. z/s w G. o zapłatę 1 Zasądza od pozwanego Szpita
Czytaj więcej»

IV P 33/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Giżycku

Data orzeczenia: 2017-12-12

Data publikacji: 2018-01-30

trafność 100%

Sygn. akt IV P 33/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 12 grudnia 2017r. Sąd Rejonowy w Giżycku IV Wydział Pracy w składzie następującym: Przewodniczący SSR Bożena Makowczenko Protokolant p.o. sekr. Sylwia Laskowska po rozpoznaniu w dniu 28 listopada 2017r. w Giżycku na rozprawie sprawy z powództwa T. K. (1) przeciwko B. M. - prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Biuro (...) w Ł. o sprostowanie świadectwa pracy i zapłatę 1 Nakazuje pozwanemu B. M. - prowadzącemu działalność g
Czytaj więcej»

IV P 38/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Giżycku

Data orzeczenia: 2018-04-11

Data publikacji: 2018-04-25

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt IV P 38/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 11 kwietnia 2018 r. Sąd Rejonowy w Giżycku IV Wydział Pracy w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Janusz Supiński Ławnicy: Bogusław Mocias Eugeniusz Pieczul Protokolant: Katarzyna Kucharska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 11.04.2018 r. sprawy z powództwa Z. K. (1) przeciwko (...) Bankowi Spółdzielczemu w G. o odszkodowanie powództwo oddala. Sygn. akt. IV P 38/17 UZASADNIENIE Powód Z. K. (1) domagał się wypłaty odszkodo
Czytaj więcej»

IV P 39/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Giżycku

Data orzeczenia: 2016-02-16

Data publikacji: 2016-09-02

trafność 100%

Sygn. akt IV P 39/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 16 lutego 2016r. Sąd Rejonowy w Giżycku IV Wydział Pracy w składzie następującym: Przewodniczący SSR Bożena Makowczenko Ławnicy: Eugeniusz Pieczul, Janina Sabina Piotrowicz Protokolant st. sekr. sąd. Barbara Małecka po rozpoznaniu w dniu 16 lutego 2016r. w Giżycku na rozprawie sprawy z powództwa A. K. (1) przeciwko A. G. o ustalenie istnienia stosunku pracy w pełnym wymiarze czasu pracy 1 Ustala, iż między powodem A. K. (1) a po
Czytaj więcej»

IV P 40/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Giżycku

Data orzeczenia: 2014-10-24

Data publikacji: 2015-03-24

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt IV P -Pm-upr 40/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 24 października 2014r. Sąd Rejonowy w Giżycku IV Wydział Pracy w składzie następującym: Przewodniczący SSR Bożena Makowczenko Protokolant st. sekr. sąd. Justyna Kurzynowska – Lubecka po rozpoznaniu w dniu 16 października 2014r. w Giżycku na rozprawie sprawy z powództwa (...) Ośrodek w W. przeciwko A. K. o odszkodowanie z tytułu nieuzasadnionego rozwiązania przez pracownika umowy o pracę bez wypowiedzenia 1 Zasądza od poz
Czytaj więcej»

IV P 41/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Giżycku

Data orzeczenia: 2018-03-27

Data publikacji: 2018-04-27

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt IV P 41/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 27 marca 2018r. Sąd Rejonowy w Giżycku IV Wydział Pracy w składzie następującym: Przewodniczący SSR Bożena Makowczenko Ławnicy Janina Sabina Piotrowicz, Elżbieta Ziniewicz Protokolant st. sekr. sądowy Donata Romanowska po rozpoznaniu w dniu 15 marca 2018r. w Giżycku na rozprawie sprawy z powództwa I. K. (1) przeciwko (...) Spółka Akcyjna w K. o uznanie wypowiedzenia umowy o pracę za bezskuteczne 1 Powództwo oddala. 2 Zasądza od
Czytaj więcej»

IV P 43/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Giżycku

Data orzeczenia: 2016-04-21

Data publikacji: 2016-12-15

trafność 100%

Sygn. akt IV P 43/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 21 kwietnia 2016r. Sąd Rejonowy w Giżycku IV Wydział Pracy w składzie następującym: Przewodniczący SSR Bożena Makowczenko Ławnicy Urszula Knyps – Dawidowicz, Grażyna Pelc Protokolant st. sekr. sąd. Justyna Kurzynowska-Lubecka po rozpoznaniu w dniu 7 kwietnia 2016r. w Giżycku na rozprawie sprawy z powództwa I. M. , U. U. (1) , R. B. przeciwko Zespołowi Szkół w K. o przywrócenie do pracy 1 Zasądza od pozwanego Zespołu Szkół w K. n
Czytaj więcej»

IV P 53/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Giżycku

Data orzeczenia: 2016-01-28

Data publikacji: 2016-04-05

trafność 100%

Sygn. akt IV P 53/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 stycznia 2016r. Sąd Rejonowy w Giżycku IV Wydział Pracy w składzie następującym: Przewodniczący SSR Bożena Makowczenko Ławnicy G. P. , J. P. Protokolant st. sekr. sądowy Justyna Kurzynowska-Lubecka po rozpoznaniu w dniu 28 stycznia 2016r. w Giżycku na rozprawie sprawy z powództwa A. K. przeciwko (...) Sp. z o.o. w T. o ustalenie istnienia stosunku pracy i odszkodowanie Powództwo oddala. Sygn. akt IV P 53/15 UZASADNIENIE W poz
Czytaj więcej»

IV P 55/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Giżycku

Data orzeczenia: 2018-04-11

Data publikacji: 2018-04-26

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt IV P 55/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 11 kwietnia 2018 r. Sąd Rejonowy w Giżycku IV Wydział Pracy w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Janusz Supiński Protokolant: Katarzyna Kucharska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 11.04.2018 r. sprawy z powództwa R. B. przeciwko Szkole Podstawowej w S. o wynagrodzenie I Zasądza od pozwanej Szkoły Podstawowej w S. na rzecz powoda R. B. kwotę 3.915 (trzy tysiące dziewięćset piętnaście) złotych z odsetkami: a od kwoty 138,
Czytaj więcej»