Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
581

V W 53/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Giżycku

Data orzeczenia: 2017-10-24

Data publikacji: 2017-12-04

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: skazanie za nieudzielenie pomocy ofierze wypadku
Sygn. akt V W 53/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 24 października 2017 r. Sąd Rejonowy w Giżycku V Zamiejscowy Wydział Karny z siedzibą w Węgorzewie w składzie: Przewodniczący SSR Lidia Merska Protokolant Marta Kornacka w obecności oskarżyciela publicznego ------------ po rozpoznaniu w dniach 17 lipca 2017r i 17 października 2017r., na rozprawie sprawy przeciwko B. C. synowi J. i M. zd. T. ur. (...) w B. obwinionego o to, że: I. W dniu 2 kwietnia 2017r. około godz. 17:00 w miejs
Czytaj więcej»

V K 19/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Giżycku

Data orzeczenia: 2017-10-16

Data publikacji: 2017-12-04

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt V K 19/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 16 października 2017r. Sąd Rejonowy w Giżycku w V Zamiejscowym Wydziale Karnym z siedzibą w Węgorzewie w składzie: Przewodniczący – SSR Dorota Scott - Sienkiel Protokolant – st. sekr. sąd. Danuta Betlej w obecności Prokuratora Macieja Prokopa po rozpoznaniu w dniu 29.03.2017r., 16.08.2017r., 9.10.2017r. na rozprawie sprawy S. S. urodzonego (...) w G. syna R. i W. z d. F. oskarżonego o to, że: w dniu 30 lipca 2016 roku około godz.
Czytaj więcej»

II K 447/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Giżycku

Data orzeczenia: 2017-05-24

Data publikacji: 2017-12-04

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt II K 447/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 24 maja 2017 roku Sąd Rejonowy w Giżycku w II Wydziale Karnym w składzie: Przewodniczący – SSR Elżbieta Domagalska Protokolant – sekr. Oksana Mądra, asyst. sędz. Julita Danowska-Suchocka, st. sekr. sąd. Anna Żebrowska, st. sekr. sąd. Urszula Ekstowicz, sekr. Anna Gasińska w obecności Prokuratora Prok. Rej. w G. Piotra Murzynowskiego, Prokuratora Prok. Rej. w G. Urszuli Bolik, Prokuratora Prok. Rej. w G. Janusza Wałach, Asesora
Czytaj więcej»

II W 28/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Giżycku

Data orzeczenia: 2017-08-28

Data publikacji: 2017-12-04

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt II W 28/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 sierpnia 2017 roku Sąd Rejonowy w Giżycku w II Wydziale Karnym w składzie: Przewodnicząca – SSR Katarzyna Garbarczyk Protokolant – sekr. Anna Rogojsza w obecności oskarżyciela publicznego KPP w G. - mł. asp. Daniela Romańczyk, po rozpoznaniu w dniu 08.03.2017 r., 26.04.2017 r., 14.08.2017 roku sprawy S. K. syna W. i M. z d. T. ur. (...) w T. obwinionego o to, że: I W dniu 29 grudnia 2016 r. około godz. 13.00 w R. ul. (...) ,
Czytaj więcej»

V W 148/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Giżycku

Data orzeczenia: 2017-10-10

Data publikacji: 2017-12-04

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: skazanie za niewypłacenie w ustalonym terminie wynagrodzenia za pracę lub innego świadczenia przysługującego pracownikowi
Sygn. akt V W 148/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 10 października 2017 r. Sąd Rejonowy w Giżycku V Zamiejscowy Wydział Karny z siedzibą w Węgorzewie w składzie: Przewodniczący SSR Lidia Merska Protokolant st. sekr. sąd. Danuta Betlej w obecności oskarżyciela publicznego R. Z. po rozpoznaniu w dniach 4 listopada 2016 r., 22 grudnia 2016 r., 26 stycznia 2017r, 30 maja 2017r, 13 lipca 2017 r. 29 września 2017r na rozprawie sprawy przeciwko P. J. synowi Z. i T. z d. D. ur. (...) w
Czytaj więcej»

I C 874/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Giżycku

Data orzeczenia: 2017-09-28

Data publikacji: 2017-12-04

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt: I C 874/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 września 2017 r. Sąd Rejonowy w Giżycku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Anna Kurzynowska - Drzażdżewska Protokolant: st. sekr. sądowy Urszula Młynarczyk po rozpoznaniu w dniu 28 września 2017 r. w Giżycku sprawy z powództwa D. J. przeciwko (...) S.A. z siedzibą w W. o zapłatę 1 Oddala powództwo. 2 Zasądza od powoda na rzecz pozwanego kwotę 1.800 zł (jeden tysiąc osiemset zł 00/100) tytułem zwro
Czytaj więcej»

V K 134/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Giżycku

Data orzeczenia: 2017-10-27

Data publikacji: 2017-12-04

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: wymierzenie kary łącznej wyrokiem łącznym
Sygn. akt V K 134/17 WYROK ŁĄCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 27 października 2017 roku Sąd Rejonowy w Giżycku w V Zamiejscowym Wydziale Karnym z siedzibą w Węgorzewie w składzie: Przewodniczący : SSR Lidia Merska Protokolant: st. sekr. sąd. Danuta Betlej w obecności Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Giżycku (...) A. Z. po rozpoznaniu w dniu 27 października 2017r. sprawy: P. J. syna A. i W. z d. K. ur. (...) w W. skazanego prawomocnymi wyrokami: I Sądu Rejonowego w Giżycku V Zamie
Czytaj więcej»

V K 113/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Giżycku

Data orzeczenia: 2017-10-27

Data publikacji: 2017-12-04

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: warunkowe umorzenie postępowania w sprawie, prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości
Sygn. akt V K 113/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 27 października 2017 r. Sąd Rejonowy w Giżycku w V Zamiejscowym Wydziale Karnym z siedzibą w Węgorzewie w składzie: Przewodniczący – SSR Lidia Merska Protokolant – st. sekr. sąd. Danuta Betlej w obecności Prokuratora ------------------- po rozpoznaniu w dniu 27 października 2017 r. na rozprawie sprawy Z. P. urodzonego (...) w W. syna A. i I. z d. O. oskarżonego o to, że: W dniu 28 maja 2017 roku, ok. godz. 09:35, pomiędzy m. C.
Czytaj więcej»

II K 3/17

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Giżycku

Data orzeczenia: 2017-05-05

Data publikacji: 2017-11-22

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt II K 3/17 WYROK ŁĄCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 05 maja 2017 r. Sąd Rejonowy w Giżycku w II Wydziale Karnym w składzie: Przewodniczący – SSR Tomasz Zieliński Protokolant – sekr. Anna Rogojsza w obecności Prokuratora Prokuratury Rejonowej w G. – Urszuli Bolik po rozpoznaniu w dniu 31.03.2017 r., 05.05.2017 r. sprawy P. Z. (1) urodz. (...) w C. syna Z. i T. zd. J. skazanego prawomocnymi wyrokami: I Sądu Rejonowego w Szczytnie z dnia 20.10.2015 r. w sprawie sygn. akt IIK 2
Czytaj więcej»

II K 147/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Giżycku

Data orzeczenia: 2017-08-23

Data publikacji: 2017-11-22

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt II K 147/17 WYROK ŁĄCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 sierpnia 2017 roku Sąd Rejonowy w Giżycku w II Wydziale Karnym w składzie: Przewodniczący – SSR Elżbieta Domagalska Protokolant – sekr. Anna Rogojsza w obecności Asesora Prokuratury Rejonowej w G. Andrzeja Zagraba po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 09 sierpnia 2017 roku sprawy P. K. syna A. i B. z d. Z. ur. (...) w G. skazanego prawomocnymi wyrokami: I Sądu Rejonowego w Giżycku z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie sygn
Czytaj więcej»