Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
1305

I C 73/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Giżycku

Data orzeczenia: 2014-12-12

Data publikacji: 2015-03-23

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt: I C 73/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 12 grudnia 2014 r. Sąd Rejonowy w Giżycku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Anna Kurzynowska - Drzażdżewska Protokolant: st. sekr. sądowy Urszula Szyszka po rozpoznaniu w dniu 9 grudnia 2014 r. w Giżycku na rozprawie sprawy z powództwa Wojskowej Agencji Mieszkaniowej Oddziału (...) w O. przeciwko Gminie Miejskiej G. o zapłatę 1 Zasądza od pozwanej Gminy Miejskiej G. na rzecz powoda Wojskowej Agencji
Czytaj więcej»

I C 79/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Giżycku

Data orzeczenia: 2014-05-28

Data publikacji: 2015-03-17

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: Podstawą powództwa przeciwegzekucyjnego mogą być jedynie takie zarzuty, których powołanie było niemożliwe w postępowaniu, w którym doszło do wydania tytułu egzekucyjnego.
Sygn. akt: I C 79/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 maja 2014 r. Sąd Rejonowy w Giżycku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Alina Kowalewska Protokolant: st. sekr. sądowy Elwira Stopińska po rozpoznaniu w dniu 28 maja 2014 r. w Giżycku na rozprawie sprawy z powództwa P. P. przeciwko (...) Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego 1.Umarza postępowanie w zakresie pozbawienia wykonalności tyt
Czytaj więcej»

I C 88/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Giżycku

Data orzeczenia: 2017-03-07

Data publikacji: 2017-04-20

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt: I C 88/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 7 marca 2017 r. Sąd Rejonowy w Giżycku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Anna Kurzynowska - Drzażdżewska Protokolant: st. sekr. sądowy Urszula Szyszka po rozpoznaniu w dniu 7 marca 2017 r. w Giżycku na rozprawie sprawy z powództwa U. Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą w W. przeciwko S. K. , M. K. o zapłatę I Zasądza od pozwanych M. K. i S. K. solidarn
Czytaj więcej»

I C 94/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Giżycku

Data orzeczenia: 2018-02-27

Data publikacji: 2018-03-12

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt: I C 94/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 27 lutego 2018 r. Sąd Rejonowy w Giżycku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Anna Kurzynowska - Drzażdżewska Protokolant: starszy sekretarz sądowy Elwira Stopińska po rozpoznaniu w dniu 27 lutego 2018 r. w Giżycku na rozprawie sprawy z powództwa (...) F. (...) - S. (...) 1 z siedzibą w W. przeciwko A. G. o zapłatę 1.Zasądza od pozwanej A. G. na rzecz powoda (...) F. (...) - S. (...) 1 z siedzibą w W. k
Czytaj więcej»

I C 96/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Giżycku

Data orzeczenia: 2019-06-24

Data publikacji: 2019-08-05

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C 96/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 24 czerwca 2019 r. Sąd Rejonowy w Giżycku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Marek Makowczenko Protokolant: sekretarka Agnieszka Ulatowska po rozpoznaniu w dniu 17 czerwca 2019 r. w Giżycku na rozprawie sprawy z powództwa T. S. przeciwko (...) S.A. w W. o zapłatę 1 Zasądza od pozwanego (...) S.A. w W. na rzecz powoda T. S. kwotę 5200 zł (pięć tysięcy dwieście złotych) wraz z odsetkami ustawowymi za op
Czytaj więcej»

I C 130/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Giżycku

Data orzeczenia: 2018-05-29

Data publikacji: 2018-06-21

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 130/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 maja 2018 r. Sąd Rejonowy w Giżycku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Janusz Supiński Protokolant: Katarzyna Kucharska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 17.05.2018 r. sprawy z powództwa Z. Ż. przeciwko W. S. o zapłatę I Zasądza od pozwanego W. S. na rzecz powoda Z. Ż. kwotę 30.000 (trzydzieści tysięcy) złotych z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 12.12.2016r. do dnia zapłaty. II W pozosta
Czytaj więcej»

I C 135/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Giżycku

Data orzeczenia: 2017-04-06

Data publikacji: 2017-06-13

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt: I C 135/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 6 kwietnia 2017 r. Sąd Rejonowy w Giżycku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Anna Kurzynowska - Drzażdżewska Protokolant: st. sekr. sądowy Urszula Młynarczyk po rozpoznaniu w dniu 6 kwietnia 2017 r. w Giżycku na rozprawie sprawy z powództwa E. D. przeciwko Spółdzielni Mieszkaniowej (...) w G. o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego 1 Pozbawia wykonalności tytuł wykonawczy w postaci wyroku Sądu
Czytaj więcej»

I C 152/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Giżycku

Data orzeczenia: 2018-08-10

Data publikacji: 2018-09-20

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C 152/18 upr. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 10 sierpnia 2018 r. Sąd Rejonowy w Giżycku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Alina Kowalewska Protokolant: Katarzyna Kucharska po rozpoznaniu w dniu 08 sierpnia 2018 r. w Giżycku na rozprawie sprawy z powództwa D. K. przeciwko K. G. i P. G. o zapłatę 1 Zasądza od pozwanej P. G. na rzecz powoda D. K. kwotę 3.016,61 zł (trzy tysiące szesnaście złotych 61/100) z ustawowymi odsetkami za opóźnienie
Czytaj więcej»

I C 164/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Giżycku

Data orzeczenia: 2018-03-28

Data publikacji: 2018-04-26

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C 164/18 upr. Na rozprawie dnia 28 marca 2018 r. Za powoda nikt się nie stawił zawiadomiony prawidłowo. Pozwany nie stawił się pomimo należytego zawiadomienia go o terminie rozprawy, nie złożył żadnych wyjaśnień – ani też nie żądał przeprowadzenia rozprawy w jego obecności. Przewodniczący ogłosił wyrok zaoczny. Przewodniczący SSR Alina Kowalewska Protokolant starszy sekretarz sądowy Urszula Młynarczyk WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 marca 2018 r. Sąd Rejono
Czytaj więcej»

I C 204/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Giżycku

Data orzeczenia: 2014-10-02

Data publikacji: 2015-03-23

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt: I C 204/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 2 października 2014 r. Sąd Rejonowy w Giżycku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Anna Kurzynowska - Drzażdżewska Protokolant: sekr. sąd. Urszula Szyszka po rozpoznaniu w dniu 25 września 2014 r. w Giżycku na rozprawie sprawy z powództwa R. K. , M. K. przeciwko (...) S.A w Ł. o zapłatę 1.Zasądza od pozwanej (...) S.A w Ł. na rzecz powodów R. K. i M. K. solidarnie kwotę 1500 zł (tysiąc pięćset złotych)
Czytaj więcej»